Hayvan kesim kuralları

  • Her hayvana tek tek özen gösterilmeli ve güzel davranılmalıdır.
  • Kesilecek olan hayvan öndeki kesilen hayvanı görmemeli ve kandan veyahut öndeki hayvanın durumunu görerek korkuya kapılmamalıdır.
  • Bıçak, kesilecek bir hayvanın önünde bilenmemelidir.
  • Hayvan, kesiminden önce temizlenmeli, dışkılardan ve üzerindeki diğer pisliklerden arındırılmış olmalıdır.
  • Hayvan sağlıklı olmalıdır.