Helal kesimden kasıt, yenilebilecek et ürünleri kesimlerinin belli kurallara göre uygulanıp uygulanmadığının incelenmesidir. Genel olarak yanlış bilinen, hayvanın canlı canlı, bilinçli halinde kesilmesi gerektiğidir. Ancak helal kesimdeki kasıt insanları sağlıksız gıdadan korumak olduğundan, önemli olan kendiliğinden ölmüş ve ölüm sebebi bilinmeyen hayvanların kesimhaneye getirilip kesilmesini engellemektir. Zaten Kuranı Kerim Maide Suresi 3 te, kendiliğinden ölmüş (MEYTE) bir hayvanı haram kılmakta ve ayet akabinde de darbe sonucu ölmüş, boğularak ölmüş gibi, ölüm sebepleri sağlıkla alakalı olmayan hayvanların kesimlerinin tamamlanması halinde bunların haramdan istisna edildiği belirtilmiştir.

Bazı meal çevirilerinde parantez içinde (bunlara canlı yetişmek kaydıyla) yazılıdır. Fakat Kuranı Kerim orjinal metinde bu yazmaz. Parantez içindeki şahsi açıklamalar Kuranı Kerim’in mesajının yanlış yorumlanmasına sebebiyet vermekte ve hayvanlar acılar içinde kesilmek zorunda bırakılmaktadırlar.

İslam dünyası, islami kesimin kurallarını Kuran ve hadislerden almaktadır. Kesimlerin nasıl yapılması ile ilgili olarak, bölgesel din otoritelerinin de kendi islami yorumları farklılık gösterebilir. Mesela, dünyanın bir çok bölgesinde imamlar, hayvan kesilirken acı çekmemesi için teknolojiden yararlanılarak bayıltılması gerektiğini savunurken, diğer bazı imamlar da kesim esnasında hayvanın bilinçli olması gerektiğini savunmaktadırlar. Bilinçli kesimi savunan imamların büyük bir çoğunluğu sertifika satıcılarından oluşmaktadır ve boğazı kesilen hayvanın acı duymayacağını ileri sürmektedirler. 
 
Dini otoritelerden, hayvanların önce bayıltılması ve sonra kesilmesini önerenler  hergeçen gün çoğalmaktadır ve bu sevindirici bir gelişmedir. Daha önce kesilen hayvanın acı çekmediğini düşünen bazı imamlar, bilimsel veriler çerçevesinde onların da birer biyolojik canlılar olduğunu ve tıpkı insanlar gibi acı çektiklerini öğrendikce, bayıltmalı kesimi desteklemektedirler. Peygamberin, “Hayvanı keserken ona acı vermeyin, onu önce rahatlatın, bıçağınızı iyice keskinleştirin” gibi hadisleri ile modern bayıltmalı kesim teknolojisi bir araya geldiğinden dolayı bayıltmalı kesime geçişler daha da hızlanmış bulunuyor.
 
Dini bakış açısından olsun veya olmasın, her halukarda hayvanlara davranış biçimleri oldukca önem arzeder. Çünkü hayvanlar duygu, ağrı ve korkuyu hissederler. Her halde ve pozisyonda önce hayvan refahının sağlanması gerekmektedir. İslami inanç da bunu gerektirmektedir ve hayvanlara saygısızlık etmeyi ve acı vermeyi kesinlikle reddeder.
 
Bu sitenin amacı, helal kurallarına göre çalıştığını iddia eden kesimhanelerde yapılan uygulamaları incelemek, doğruları ve hataları ortaya koymak, yanlış bilgilerden arındırmak ve onlara hayvan refahına uygun olan önerilerde bulunmaktır.
 
Kesimhanelerin büyük bir bölümü malesef hayvana eziyet olan bilinçli kesimi uygulamaktadırlar. Bu çalışmalardaki ümitlerimiz ise, dini otoritelerin, tüketicilerin ve bilhassa helalkesim sertifikası satanların, kesimden önce ve kesim sırasında hayvan refahı ihlallerini görerek, hayvan refahı ile ilgili dini kriterlerin uygulanması için daha uygun adımlar atmalarıdır.
 
Bunun dışında bu site, kesimhanelerde kesim haricinde hayvan refahına uygun yapılması gereken iyileştirmelerin nasıl ve neler olacağını ortaya koymaya çalışmaktadır. Kullanılması gereken ekipmanların, tekniklerinin neler olması gerektiğiyle ilgili örnekler vererek hem kesimhane sahiplerine yardımcı olmakta ve hem de bununla hayvanların daha rahat olmalarına ön ayak olmaktadır.


Son Denetimler

Samsun’daki bir şirlet, kestikleri kuzularda kullanılmak üzere bayıltıcıyla donatıldı

Eyes on Animals, bugün Nebyan Et firmasının sahibi İsmail bey ve veteriner Ali bey ile Samsun’da buluştu. Profesör Dr. Duygu
Eyes on Animals at Küresel Et Kombinasi

Türkiye Kastamonu’da Küresel et kombinası hayvan refahı toplantısı

Türkiye Kastamonu’da bulunan Küresel Et Kombinası ziyeretimizi Türkiye’nin en büyük hayvan refahı kuruluşlarından HAYTAP Kastamonu temsilcisi Ayten Tokgöz hanım organize

Taşköprü mezbahasına ilk ziyaretimiz, Türkiye

Dünki Karabük çalışmalarımızdan sonra, bugün de öğleden sonra Taşköprü mezbahasını ziyaret ettik. Öncesinde Taşköprü Belediye başkanı Abdullah Bey ile görüşmemizin