Dr. Katme’nin, hayvanların kesimde acı çekmesini engellemek için uygulanan bayıltma işleminin  peygamber medodu olmadığı iddiasının çürütülmesi

Islam hukukuna göre hangi ürünlerin helal (izin verilen) veya haram (yasak) olduğunu herkesten daha iyi bildiğini iddia eden birçok insan var.  Ne yazık ki bunların çoğunluğu, hatta önemli görünenler bile, görüşlerini haklı çıkaracak uzmanlığa veya sahada olup bitenlere dair deneyime sahip değiller.  Bu görüşlerin birçoğu sadece kişisel yorumlardır veya kişinin kendi egosunun yansımasıdır. İngiltere Birleşik Krallık’tan Dr. Katme, helal kesimle ilgili İslami görüşler konusunda önemli bir etki sahibi ve sıklıkla konuk bir konuşmacıdır.  Hayvanların kesilmeden önce bayıltılıp ecı çekmesinin önlenmesine karşı düzenli olarak yüksek sesle konuşmalar yapıyor ve yayınlarda bulunuyor.  Hayvanları zaptetme ve boğaz kesme sürecinde hayvanların uyanık, bilinçli ve son derece duyarlı olmasının gerekli olduğunu tercih ediyor.  Türkiye’deki müfettişimiz Asalet, İslam ülkelerinde 100’den fazla mezbahanın yanı sıra Almanya ve Hollanda’da Helal sertifikalı mezbahaları denetlemiş olup, Kuran ve Hadisleri iyi bilmenin yanı sıra, mezbahalardaki hayvanların başına gelenleri de çok iyi bilen ve gözlemleyen, bunları filme alan birisidir.  Asalet, Dr. Katme’nin bayıltmaya karşı ileri sürdüğü argümanları islami açıdan çürüten  yazısını İngilizce olarak BURADAN okuyabilirsiniz.