Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü

(OIE) 7.5. bölümünde, hayvan kesimleriyle ilgili olarak, hayvanların refahına dikkat edilmesinin yanında, ölüm yolununun kaygan olmaması ve kesim esnasında hayvan refahının gerektirdiği noktalar ele alınmaktadır.

Madde 7.5.1.

4. Dikkatleri dağıtma ve uzaklık Hayvan yolunun engebelli olması, onun durmasına neden olacağından, bir takım korkutucu özellikler hayvanı geri dönmeye sevk edecektir. Bundan dolayı yol üzerinde hayvanları ürkütecek, korkutacak engellerin kaldırılması gerekmektedir. Bunlardan bazıları:

a) yerlerde biriken sular veya parlak metallerden oluşan ışık yansımaları ve ışıklandırmanın hareketi ve yanıp sönmesi;
b) kesim hücresine karanlık girişler veya hücrenin karanlık oluşu veya ışıklandırmanın bire bir hayvanın gözüne çarpması hayvan için ürkütücü olduğundan, ışıklandırmanın hayvanı ürkütmeyecek ve gözlerinin kamaşmasını önleyecek şekilde yapılması.
c) hayvanlar bazen insanları ve kesim ekipmanlarını üzerlerinde hareket ederken gördüklerinde huysuzlaşacaklarından, hayvanların geçiş yollarında bir şeyleri görmeyecek şekilde yürebilecekleri bir koridor yapılmalıdır.
f) engebeli düz olmayan yürüme yolunda veya girişlerde, ani kayma ve düşüşleri önlemek, ya da sağlam ve sorunsuz yürüme yollarının oluşması için, hem yüzeyler hem varsa süzgeçler düzgün ve sağlam yapılarak, hayvanın yürürken korkmaması sağlanabilir.
h) Metal kapak ve ekipmanların birbirine çarpması sonucu çıkan seslerden hayvanların ürkmemesi için, bunlar kauçukla kaplanabilir, kapıların ve diğer cihazların ürkütücü sesleri azaltılabilir.

Madde 7.5.2.

1. Genel koşullar
e) Hayvanların zarar, sıkıntı veya yaralanmalarına yol açmamak için dikkat edilecek davranışlar. Hayvanın yürümesi için hiç bir şekilde şiddet uygulanmamalıdır. Mesela, kuyruklarını kıvırarak, eli göze batırarak veya kulağını çekerek acı verme olmamalıdır. Çalışanlar, hayvana acı verecek hiç bir uzvuna özellikle de, göz, ağız, kulak ve karın gibi bölgelere asla şiddet uygulamamalıdır.

4. Hayvanların korunmaları ile ilgili kurallar.
a) Hayvanların bayıltılarak veya bayıltmadan kesilmesi ve hayvan refahına uygun davranılması gereken kurallar.

i) Kaygan olmayan bir zeminin sağlanması
ii) Hayvanın durdurulabilmesi için baskı yapılmaması ve hayvanların sesli veya sessiz davranışlarına dikkat edilmesi
iv) kesimden önce hayvanların çarpıp yaralanabileceği keskin sivri köşeli araç gereçlerin olmaması.

b) Henüz hayatta olan bir hayvana acı vermekten kaçınılmalıdır. Çünkü bu davranış, hayvanda daha yaşarken acı çekmesine ve strese girmesine yol açar.

i) (kanatlı hayvanlar hariç) hayvanlar henüz yaşarken ayaklarından asılmamalı ve yukarı çekilmemelidir.
iv) hayvanı sakinleştirme adına, ayakları kırılmamalı, sinirleri kesilmemeli, gözlerine darbe ile acı verilmemelidir.