AB kuralları

Bu bölümün devamında, kesim esnasında hayvan refahı ile ilgili önemli yönetmelikler yer almaktadır.

(EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 Kesim esnasında hayvanların korunmaları ile ilgili yönetmelik

Madde 15: Kesimhanelerde uygulanmaması gerekenler
3. Aşağıdakı metodların uygulanması yasaktır:
(a) bilincli hayvanların askıya alınması ve yukarı çekilmesi;
(b) mekanik olarak sıkma veya hayvanların ayaklarının bağlanması;

EK II: Mezbahalarda ekipman ve kullanım düzeni (Madde 14 e işaretle)
2. Hayvanların ahırlarda tutulması
2.5. Yerler düşme ve kaymalara karşı en az riske sahip olmalıdır ve bu şekilde korunmalıdır.

3. Kullanılması yasak olan ekipman ve gereçler
3.1. Kullanılmaması gereken araç ve gereçlerin durumları, yapımları ve bakımları:
(b) hayvanların yaralanmaları ezilmelerini önleme;
(c) Ölçüler dahilinde hayvanların bağlanmasının azaltılması
(d) Bağlı tutulma sürelerinin en aza indirilmesi

EK III :Kesimhanelerde Çalışma kuralları
(Madde 15 e işaretle)

1.8. Yapılması yasak olanlar
(a) Hayvanlara vurmak ve tekmelemek.
(b) Hayvanların acı çekebilecekleri hassas bölgelerine baskı uygulamak.
(c) Hayvanları kafalarından, kulaklarından, boynuzlarından, bacaklarında tutarak kaldırmak veya kuyruğunu kırarak acı verip yürümesini sağlamak.
(e) Hayvanın kuyruğunu sert bir şekilde kıvırarak veya parmağı hayvanın gözüne batırarak acı vermek.

1.11. Yürüyemeyecek haldeki hayvanların, kesim yerine çekilmeleri yerine, bulundukları yerde kesim uygulanmalıdır.

Kanunların tamamını görmek için BURAYA tıklayınız!