Taşköprü mezbahasına ilk ziyaretimiz, Türkiye

Dünki Karabük çalışmalarımızdan sonra, bugün de öğleden sonra Taşköprü mezbahasını ziyaret ettik. Öncesinde Taşköprü Belediye başkanı Abdullah Bey ile görüşmemizin ardından, kesim haneye geçtik. Burası haftada sadece iki veya üç sığırın kesildiği küçük bir mezbaha. İyi bir indirme bindirme ve kaymayı önleyici boşaltma rampası var. Hayvanların dik bir rampadan yukarı veya aşağı tırmanması gerekmiyor ve kayma düşme riski yok. Hayvanın içeri alındığı zaptetme kabini diğer bir çok kesimhanenin aksine karanlık değil. Kabin yukarıdan ışıkla güzelce aydınlatılıyor. Sığırlar karanlık bölgeye ilerlemezler ve iyi göremezler. Hayvanlar aydınlık bölgelerden karanlık bölgelere geçerken karanlığa alışmaları için, insanlardan 20 kat daha fazla bir süreye ihtiyaç duyarlar. Onları karanlık bir kabine girmeye zorlamak pek çok gereksiz korkuya neden olur. Bu sorunu Taşköprü kesimhanesi güzel bir aydınlatma ile çözmüş. Hayvanların kamyondan indirilmesi sırasında, girişte su toplanmasında sorun var. Su birikintisinin sebep olduğu yansıma nedeniyle sığırlar bu alan üzerinde yürümekten çekinmektedir. Burada çalışan arkadaşlarımızı bu konu hakkında bilgilendirdik, bu durumun düzeltilmesini ve drenaj yapılmasını rica ettik. Böylece hayvanlar rampada fazla endişe etmeden ilerleyeceklerdir. Ayrıca onlara, kabine alma ve kesim sırasında büyükbaş hayvanlara nasıl muamele edileceğine ilişkin tecrübelerimizi paylaştık. Onlara, bir bayıltıcının ne olduğunu ve hayvanların en azından ilk önce bayıltılmasının refah açısından avantajlarının neler olduğunu gösterdik. Acının nasıl azaltılacağına dair eğitici broşürümüzü incelemeleri için kendilerine bıraktık. Helal, Haram konusunda din adamlarının bizlerle yaptıkları repörtajları sunduk. Bugün sadece bir ilk tanışmaydı. Daha ilerde bu dostluğumuzun ve beraber çalışmalarımızın daha da ilerleyeceğini, bunun gelecekte işbirliğine ve güvene yol açacağını, böylece hayvanlar için somut iyileştirmeler ve hatta belki de bayıltmalı kesimeler ile burada da hayvanlara acı vermeden kesilme sürecinin başlayabileceğini umuyoruz.