Bilinci yerinde olan haycanın kesimi ızdırap verir

Cutting throat Cimet Bursa

En yeni metodlarla elektroensefagram (EEG) kullanılarak yapılmış nicel analizlere göre danaların boyunlarının kesilmesi acıya sebep oluyor. Yeni bilgiler açıkça gösteriyorki boynun kesilmesi ve bilincin kaybedilmesi arasında geçen sürede algılanan acılar zararlı etkiye sahiptir. Bu veriler hayvanın acı çekmesinin önelenmesinde bayıltma işleminin önemini desteklemekte.

Gibson et al: Boyun kesilerek yapılan dana kesiminde once bayıltma gerekliliğinin yeniden değerlendirilmesi: Giriş tartışması bölümü, 2009 (Gibson et al: A re-evaluation of the need to stun calves prior to slaughter by ventral-neck incision: An introductory review, 2009)